|INFORMATION
Contact us

Tel: +86-0431-85155130

Address: Life Sciences Building, No.2699 Qianjin Street, Changchun City, China.  Zip Code: 130012


Jilin University

Address: No.2699 Qianjin Street, Changchun City, China.Zip Code: 130012